Τι έχουμε αύριο; (Απρίλιος)

 Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Γλώσσα
Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε -ο και σε -ι

 • τετράδιο
 • ΤΕ σελ 35-36 ασκήσεις 4,5,6
 • φύλλο εργασίας
 • ΒΜ σελ 14
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
Εισαγωγή στα χαρτονομίσματα. Η έννοια του "περίπου" (εκτιμήσεις)

 • ΒΜ σελ 31
σπίτι

 • Άσκηση α / ΤΕ σελ 30Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Γλώσσα
εξοικείωση με το περιεχόμενο των εφημερίδων, αναζήτηση πληροφοριών σε εφημερίδες

 • ΒΜ σελ 6-9
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 8-9
 • Αντιγραφή οι 3 πρώτες γραμμές του κειμένου ΒΜ σελ 8
 • Ορθογραφία
Μαθηματικά
Προσθέσεις αφαιρέσεις - ασκήση επανάληψης


Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Γλώσσα
Θηλυκά ουσιαστικά σε -ου

 • ΒΜ σελ 82-83
 • τετράδιο 
 • φύλλο εργασίας
 • ΤΕ σελ 30 / άσκηση 7
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 82-83
 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
επίλυση προβλημάτων / η επαλήθευση

 • ΤΕ σελ 22-23 / ασκήσεις α,β,δ,ε
σπίτι

 • τετράδιο

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Γλώσσα
Κλίση ρημάτων σε -ω.
Λεκτική έκφραση συναισθημάτων.

 • ΒΜ σελ. 78
 • ΤΕ σελ. 28-29 / ασκήσεις 2,3,4
 • τετράδιο
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 78
 • Αντιγραφή και ορθογραφία οι δύο πρώτες σειρές του κειμένου ΒΜ σελ 78
 • Η ολοκλήρωση της πρώτης άσκησης του φύλλου εργασίας.
Μαθηματικά
Πρόσθεση και αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις - η επαλήθευση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης

 • ΒΜ σελ 24
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • ολοκλήρωση του Β φύλλο εργασίας


Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Γλώσσα
Λεκτική και γραπτή έκφραση των συναισθημάτων. Λογοτεχνική έκφραση συναισθημάτων.
Εντοπισμός πληροφοριών σε ένα κείμενο.

 • ΒΜ σελ 75,76,77
 • ΤΕ σελ 12 / άσκηση 1
 • γραπτή έκφραση των συναισθημάτω (ταμπλό στην τάξη)
 • βιωματική δραστηριότητα διαχείρισης του θυμού.
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 76
 • Ολοκλήρωση της άσκησης 1 / ΤΕ σελ 12 (όσοι δεν την πρόλαβαν)
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Γλώσσα
Μορφολογικά χαρακτηριστικά κατευθυντικού λόγου (οδηγίες, συνταγές). Παρατήρηση της χρήσης της προστακτικής.
Πασχαλινά έθιμα.

 • ΒΜ σελ 43-46
 • ΤΕ σελ 58 / άσκηση 3
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 44
 • Αντιγραφή και ορθογραφία τα σκούρα γράμματα στο 3ο απόσπασμα της σελίδας 44 του ΒΜ
Μαθηματικά
Ο ελληνικός αλγόριθμος της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό.
 • δραστηριότητα με χειραπτικό υλικό
 • φύλλα εργασίας Α και Β
σπίτι
 • Ολοκληρώνουν το φύλλο εργασίας Β όσοι δεν το έχουν προλάβει όλο.Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

Γλώσσα
Συστηματοποίηση της κλίσης του ρήματος "έχω"

 • τετράδιο
 • ΒΜ σελ 70 / υποενότητα 3
 • ΤΕ σελ 22 / άσκηση 2
σπίτι
 • άσκηση φωτοτυπίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Α΄ τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης

Ασκήσεις στο τετράδιο... αυτό το βάσανο! (μικρές συμβουλές)

Πάτημα στη δεκάδα: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (Α' τάξη - κεφάλαιο 42)