Τι έχουμε άυριο; (Νοέμβριος)

 
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα
 • γραπτά και προφορικά μηνύματα,βασικά χαρακτηριστικά, λειτουργηκότητα
 • ΒΜ σελ 51
 • τετράδιο
σπίτι
Ανάγνωση τα  μηνύματα
Αντιγραφή και ορθογραφία το μήνυμα του Λουκά

Μαθηματικά

 • αναγνώριση, περιγραφή, επέκταση και κατασκευή γεωμετρικών μοτίβων
 • ΒΜ σελ 46-47
 • ΤΕ σελ 6
σπίτι
Ασκήσεις γ, δ ΤΕ σελ 7


Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • Ανθολόγιο σελ 65
 • Σιωπηρή ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, γραπτή έκφραση
 • Φύλλο εργασίας
Με αφορμή το κείμενο του ανθολογίου, την ενότητα της γλώσσας που μόλις τελειώσαμε και το βιβλίο της Μελέτης στη σελίδα 136-137 συζητήσαμε για τη διατροφική πυραμίδα, την υγιεινή διατροφή και την άσκηση. Παράλληλα τα παιδιά δημιουργούσαν ένα βιβλιαράκι(lapbook) με όλες τις πληροφορίες που μάθαιναν.

σπίτι
Ανάγνωση Ανθολόγιο σελ 65
Αντιγραφή την φράση του κειμένου: "Όποιος τρώει σωστά, κοιμάται σωστά, γυμνάζεται σωστά είναι γερός και δυνατός.
Ορθογραφία η αντιγραφή.

Λόγω του περιορισμένου σημερινού χρόνου, δεν προλάβαμε να κάνουμε μαθηματικά.

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • υπενθύμιση συλλαβισμού / χρήση του ενωτικού
 • πρώτη επαφή με τις παροιμίες σαν κειμενικό είδος
 • ΒΜ σελ 50
 • ΤΕ σελ 21
 • τετράδιο
σπίτι
Αντιγραφή και ορθογραφία η 3η και 4η παροιμία.
Άσκηση τετράδιο

Μαθηματικά

 • επαναληπτικό 2ης ενότητας
 • ΒΜ σελ 44-45 ασκήσεις 1,2,3 το πρώτο πρόβλημα


Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • οι ημέρες τις εβδομάδας
 • οι συνδυασμοί αυ και ευ
 • ΒΜ σελ 48-49
 • τετράδιο
σπίτι
Αντιγραφή και ορθογραφία οι μέρες τις εβδομάδας
Άσκηση φωτοτυπίας

Μαθηματικά

 • μέτρηση μηκών / χρήση του χάρακα / περίμετρος σχήματος
 • ΒΜ σελ 42 και σελ 43 εργασία 1
σπίτι
Άσκηση α ΤΕ σελ 36

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Γλώσσα

 • ημερομηνία λήξης / σύντομη μορφή ημερομηνίας
 • ΒΜ σελ 45
 • ΤΕ σελ 28
 • τετράδιο
σπίτι
Ανάγνωση ΒΜ σελ 45
Άσκηση στο τετράδιο
Μαθαίνουν καλά τους μήνες του χρόνου και τη σειρά τους.

Μαθηματικά

 • μέτρηση των πλευρών ενός σχήματος / χρήση του χάρακα / περίμετρος
 • εισαγωγική βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • Οι μήνες του χρόνου (σειρά, ημέρες, εποχές ορθογραφία)
 • ΤΕ σελ. 26-27
 • τετράδιο
σπίτι
Αντιγραφή του μήνες του χρόνου
Ορθογραφία οι μήνες του χρόνου
Φωτοτυπία

 • Καλό είναι να μάθουν να λένε απ' έξω τους μήνες με τη σειρά
Μαθηματικά

 • σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων / πολύγωνα / χρήση γνώμονα / ονομάζουν πολύγωνα
 • ΒΜ σελ 41 εργασία 2
 • ΤΕ σελ. 34-35
σπίτι
Άσκηση β, ΤΕ σελ 34


Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • Μορφολογικά χαρακτηριστικά διαφήμισης
 • κριτική διαφημίσεων
 • Σύγκριση διαφημίσεων
 • ΒΜ σελ 44
σπίτι 
Ανάγνωση ΒΜ σελ 44
Αντιγραφή και ορθογραφία η 4η στροφή του ποιήματος

Μαθηματικά

 • Χάραξη γεωμετρικών σχημάτων
 • Χρήση του γνώμονα
 • ΒΜ σελ 40
σπίτι
Να ολοκληρώσουν το τελευταίο σχήμα που δεν προλάβαμε, ΒΜ σελ 40.


Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • ανεύρεση πληροφοριών σε ετικέτες τροφίμων/σύνθεση ετικέτας
 • επεξεργασία και επεξήγηση βασικών σημείων μιας ετικέτας
 • τετράδιο
 • ΤΕ σελ 25
σπίτι
Ανάγνωση ΒΜ σελ 42
Αντιγραφή και ορθογραφία η πρόταση: 
"Στο κουτί γράφει ότι περιέχουν σιτάρι, ρύζι, καλαμπόκι, βρόμη, φυστίκια, αμύγδαλα, και αντί για ζάχαρη έχουν μέλι."
ΤΕ σελ 25

Μαθηματικά
Σχηματίζουν γεωμετρικά σχήματα με χρήση χάρακα και το ονομάζουν
Εργασία 1, ΒΜ σελ 39
Άσκηση γ, ΤΕ σελ 33

σπίτι
Άσκηση δ ΤΕ σελ 33 (Στο 2ο μέρος της άσκησης που ζητάει να το περιγράψουν, απλά αναφέρουν τα γεωμετρικά σχήματα που βλέπουν στο σχέδιο, χωρίς να τα απαριθμήσουν ούτε να γράψουν περισσότερες λεπτομέρειες)Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016
Σήμερα στην ώρα του μαθήματος της Γλώσσας έγινε μια επετειακή διαθεματική δραστηριότητα για το Πολυτεχνείο.

Μαθηματικά 

 • Αναγνώριση των γεωμετρικών στερεών
 • Συσχέτιση με αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα
 • ΒΜ σελ 38
 • τετράδιο
σπίτι
Άσκηση α, ΤΕ σελ 32


Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα
Επανάληψη στην ενότητα 7

Μαθηματικά

 • Προβλήματα με ευρώ
 • Τετράδιο
σπίτι
Ασκήσεις στο τετράδιο


Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Σήμερα είχαμε τα γενέθλια της Γεωργίας στην τάξη, οπότε δεν προλάβαμε να κάνουμε Μαθηματικά. Διορθώσαμε μόνο με κάποια παιδάκια την άσκηση που είχαν για το σπίτι.

Γλώσσα

 • Ανθολόγιο σελ 63
 • Σιωπηρή ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, προφορικός λόγος
 • Φύλλο εργασίας (γραπτός λόγος)
σπίτι

Ανάγνωση, ανθολόγιο σελ 63, μέχρι το σημείο "...και αυτό θα γίνει."
Αντιγραφή και ορθογραφία η πρώτη πρόταση του κειμένου.


Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • Επεξεργασία της δομής ενός κειμένου
 • Δημιουργία του δικού τους παραμυθιού με επιλογή των ηρώων και ολοκλήρωση της πλοκής (παραγωγή γραπτού λόγου)
 • ΤΕ σελ. 40-41, άσκηση 11
 • τετράδιο
Μαθηματικά

 • τα ρέστα - συνειδιτοποίηση της έννοιας και υπολογισμός
 • ΒΜ σελ 36-37 - δραστηριότητα ανακάλυψης
 • μαγαζάκι
σπίτι
Άσκηση φωτοτυπίας


Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα

 • Επεξεργασία της δομής ενός κειμένου(παραμυθιού)
 • ομαδική (σε δυάδες) δημιουργία ενός παραμυθιού (ΤΕ σελ 40/άσκηση 10)

σπίτι

Δεν προλάβαμε να εξεταστεί η ορθογραφία και η ανάγνωση που είχαν, οπότε τα αφήνουμε για την επόμενη ημέρα.

Μαθηματικά

 • πρώτη επαφή με την έννοια "ρέστα"
 • παίξαμε αρκετά το μαγαζάκι (βιωματική δραστηριότητα) για τη συνειδητοποίηση της έννοιας 
 • τετράδιο

σπίτι

άσκηση φωτοτυπίαςΤετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016


Γλώσσα


 • παρουσίαση της δομής ενός κειμένου /  ερωτήσεις επεξεργασίας και κατανόησης κειμένου
 • ΒΜ σελ 57
 • ΤΕ σελ 39
 • τετράδιο
σπίτι
Ανάγνωση ΒΜ σελ 67
Αντιγραφή και ορθογραφία η αρχή του παραμυθιού ΒΜ σελ 67
Άσκηση στο τετράδιο


Μαθηματικά


 • Η αξία των κερμάτων του ευρώ, οι σχέσεις μεταξύ τους / πρώτη γνωριμία με τα ρέστα (έχω ένα ποσό και πόσα χρειάζομαι για να το συμπληρώσω)
 • ΒΜ σελ 34 η άσκηση στο κάτω μέρος της σελιδας
 • ΒΜ σελ 35 εργασία 1
 • ΤΕ σεκ 28-29 ασκήσεις β και δ
σπίτι
Φωτοτυπία
Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016Σήμερα γιορτάσαμε τα γενέθλια του Θανάση και της Σταυρίνας στην τάξη, οπότε προλάβαμε να κάνουμε μόνο μαθηματικά.Μαθηματικά


 • Γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ και της σχέσης μεταξύ τους.
 • Παίξαμε "το μαγαζάκι" όπου τα παιδιά διαχειρίστηκαν τα χρήματά τους ώστε να σχηματίσουν το ποσό που θα χρειαστούν για να αγοράσουν διάφορα προϊόντα, χωρίς να χρειαστεί να πάρουν ρέστα. Δεν αναφέρθηκε καθόλου η έννοια αυτή.
 • Τετράδιο
σπίτι
Άσκηση φωτοτυπίας

Σημείωση: Αύριο δε θα γίνει μάθημα λόγω της συμμετοχής μας στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο στα Καλάβρυτα.

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016


Γλώσσα


 • Η χρήση της άρνησης και των λέξεων μην, δεν, ούτε.
 • ΒΜ σελ. 66
 • Τετράδιο
 • Άσκησεις 6 και 8 ΤΕ σελ 37-38
σπίτι
Ανάγνωση ΒΜ σελ 66 "οι νότες"
Αντιγραφή και ορθογραφία η 2η στροφή του ποιήματος ΒΜ σελ 66
Άσκηση 7, ΤΕ σελ 38


Μαθηματικά


 • Γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ: Μέγεθος, χρώμα, όψεις, αξία
 • ΒΜ καρτέλα με ψεύτικα κέρματα από το τέλος του βιβλίου
 • Φύλλο εργασίας

σπίτι
ΦωτοτυπίαΠέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016Γλώσσα


 • επεξεργασία ερωτηματικών προτάσεων - η χρήση του ερωτηματικού
 • ΒΜ σελ65
 • ΤΕ σελ 37, άσκηση 5
 • τετράδιο
σπίτι
Ανάγνωση το ποίημα ΒΜ σελ. 65
Αντιγραφή και ορθογραφία η πρώτη στροφή του ποιήματος
Άσκηση στη φωτοτυπίαΜαθηματικά
 • Χρήση διψήφιων αριθμών μέσα σε προβλήματα
 • ΤΕ σελ 27 άσκηση γ
 • τετράδιο
σπίτι
Προβλήματα στο τετράδιο

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

Γλώσσα
 • Λέξεις με δυο τόνους
 • ΒΜ σελ 64
 • ΤΕ σελ 36, άσκηση 3
 • τετράδιο
σπίτι
Ανάγνωση ΒΜ σελ 64
Αντιγραφή η πρώτη πρόταση του κειμένου ΒΜ σελ 64 και ορθογραφία
Άσκηση στο τετράδιο

Μαθηματικά
 • Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις.  
 • Η άσκηση α ΤΕ σελ 26 παίδεψε λίγο τα παιδιά, δουλέψαμε τους αριθμούς αυτούς και μέσα από τα φύλλα εργασίας.
 • Άσκηση β ΤΕ σελ 26 
σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο (η οποία βασίζεται στην άσκηση ε ΤΕ σελ 27)

 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Α΄ τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης

Ασκήσεις στο τετράδιο... αυτό το βάσανο! (μικρές συμβουλές)

Πάτημα στη δεκάδα: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (Α' τάξη - κεφάλαιο 42)